A következőkben megtudhatod, hogy mit csinál a Szakiellenőr, azaz hogyan dolgozom?

A Szakiellenőr munkáját alapvetően három fázisra bontanám. Az első fázis az egy projekt előkészítésének a munkálatai, a másik fázis, amikor már egy elkészült projektet lezárunk és befejezzük a projektet. A harmadik pedig az, amit szinte mindenki alapértelmezésben gondol, az magának egy építési folyamatnak az ellenőrzése.

Projektelőkészítés, projektzárás, és közte a folyamat végigkövetése: a 3 fő fázis

Mind a három munkafolyamat egyformán fontos, egymásra épülnek ezek a folyamatok, mégis alapvetően három különböző tevékenységről beszélünk. Ezért is bontottam három részre, így a szaki ellenőr tevékenységét. Én azt gondolom, hogy az az ideális, ha úgy bízod meg a szaki ellenőrt, hogy mind a három folyamatot, teljes egészében és sértetlenül el tudom végezni és nem ennek csak egy részét bízod rám. Különösen igaz ez az előkészítő folyamatra, hiszen ha az előkészítő folyamatokat alaposan és pontosan elvégezzük, akkor utána az erre ráépülő további folyamatok sokkal hatékonyabban és jobb eredménnyel végezhetőek el. Röviden az egyes szakaszokról.

Az előkészítési folyamat.

Akár már az árajánlatok bekérésétől kezdve az ajánlatok kiértékelését is rábízhatod a szaki ellenőrre, segítünk a referenciákat ellenőrizni, véleményezzük a beérkezett ajánlatokat, rangsoroljuk a kivitelezőket az elkészített ajánlati dokumentáció alapján.

Már a  jelöltek kérdései is sokat elárulnak

Már az is sokat mond számunkra, hogy milyen kérdéseket kapunk a vállalkozóktól. Megismerjük a teljes építési dokumentációt, számunkra úgymond ez már fejben van, és a vállalkozókkal való tárgyalás folyamán nem mi ismerkedünk a tervdokumentációval, hanem a vállalkozó tájékozottságát, rátermettségét, felkészültségét, illetve az egész hozzáállását próbáljuk feltérképezni és erről referálunk feléd.

A folyamat ellenőrzése.

Ez a klasszikus műszaki ellenőri munka, amikor egy építési folyamatot ellenőrzünk. Előre megtervezett időpontokban meglátogatjuk az építkezést, a vállalkozó értesítései alapján kimegyünk, esetleges megrendelői észrevételek alapján, folytatunk ellenőrzéseket a helyszínen. Ellenőrző listáink vannak, illetve egy ellenőrzési tervet készítünk, ami alapján a meghatározott munkafolyamatokat, munkaműveleteket ellenőrizzük, dokumentáljuk.

Nem az irányítás, a józan felügyelet a cél

Amennyiben jól zajlanak a folyamatok, akkor ez egy dokumentációs munka, amennyiben pedig bármilyen észrevételünk van, akkor megfelelő észrevételeket teszünk, illetve intézkedéseket kérünk a megrendelő, a tervező vagy a kivitelező részéről.

A kivitelezés része kell legyen a profi  projektzárás.

Ez szokott a legkevesebb figyelmet kapni a gyakorlatban, azonban mégis nagyon fontosnak tartjuk. Hiszen a bank finanszírozása, a megfelelően dokumentált projekt tényleges elkészülte után történik csak meg. A vállalkozó akkor fizethető ki, ha tételesen át lett tőle véve minden szakág teljesítése. Ezt megfelelően dokumentálni kell, egyrészt jegyzőkönyvekkel, másrészt fotókkal. Ezeket megfelelően archiválni kell, ahhoz, hogy későbbiekben a garancia megfelelően érvényesíthető legyen.

Egy jól dokumentált projektzárás a garanciális hibákat is képes megelőzni

Tapasztalat az, ha ezek a dokumentációs eljárások megfelelően megtörténnek, akkor a legritkább esetben van szükség tényleges garanciális javításokra. A munkánk alapját és hátterét képezik az úgynevezett hibajegyek, amik tulajdonképpen az egész projekt folyamán a projekt ellenőrzésére használunk. Minden egyes eseményről egy úgynevezett hibajegyet veszünk fel, akár már az előkészítés folyamán. Ezek a hibajegyek mindaddig életben maradnak, ameddig azoknak a korrekciója meg nem történik.

Az észrevételeket-hibákat-a korrekcióig a BauApp szoftverével tarjuk nyilván

Egy építési, kivitelezési munka folyamán rengeteg tevékenység, rengeteg szakma, rengeteg cselekménye történik. Az esetleges észrevételeket szinte képtelenség megfelelő dokumentációs háttér nélkül nyilvántartani. Ehhez egy erre rendszeresített számítógépes szoftvert használunk, amiről majd a későbbiekben szó lesz. Lényeg az, ha bármi felmerül, azt mi dokumentáljuk, nem csak észben, hanem jegyzéken tartjuk és korrigáltatjuk.

Mikor kell műszaki ellenőrt megbízni?

Ez a dokumentum 2020. január elején készül és ekkor a jelenlegi szabályozás szerint egy családi ház építéshez jogszabály által nincs előírva, hogy kötelező lenne műszaki ellenőrt megbízni. Ebből következik, hogy egy saját részre épített családi ház esetében a hatóságok nem fogják a megbízott műszaki ellenőrt az építtetőn keresni.

Pénzbe kerül. De mégis miért láthatod értelmét annak, hogy megbízz egy műszaki ellenőrt?

Ha nincs korlátlan szabadidőd, ha van egy jó szakmád, amiben megfelelően elmélyedtél, és számodra káros lenne a munkádat elhanyagolni, ha nem szeretnéd a pihenőidődet az építkezéssel tölteni, illetve ha nem szeretnél utólag bosszankodni azon, hogy mennyivel jobb lett volna egy szakembert bevonni, akkor számodra mindenképpen javasolt lehet egy műszaki ellenőr megbízása. Egy tapasztalt műszaki ellenőr akár már a tervezési fázisban tud olyan szempontokat, észrevételeket tenni, ami a sikeres építkezést elősegíti. Természetesen vannak rossz példák is, amikor hozzá nem értő műszaki ellenőrök az okoskodásukkal, kekeckedésükkel mindenkinek az agyára mennek és tulajdonképpen szét cincálnak egy jól induló projektet. Magam is találkoztam olyan műszaki ellenőrrel, aki a tartószerkezeti tervezővel egy háromszintes épület esetén az építménymagasság miatt vitatkozott azon, hogy két centivel vastagabb vagy vékonyabb legyen a vasbeton födém. Ez teljesen szükségtelen és felesleges akadékoskodásnak tartom. Azonban biztos vagyok abban, hogy egy jól felkészült műszaki ellenőr abból adódóan, hogy távolabbról tudja szemlélni a projektet, nagyon sok hasznos tanáccsal és iránymutatással tudja segíteni építési céljaid megvalósulását. Ha mással nem, akkor azzal, hogy bizonytalanság esetén hozzáfordulhatsz és kérheted a tanácsát. Egy jó műszaki ellenőr alapvetően nem megválaszolni fogja a kérdéseidet, hanem rá fog vezetni téged a megfelelő megoldásra. Egy jó műszaki ellenőr bevonásával a kockázatokat tudod csökkenteni, hiszen egy műszaki ellenőr napi szinten gyakorolja a szakmáját, tucatnyi építési projektben van adott esetben párhuzamosan benne és adott esetben akár több száz sikeres építési projekttel a háta mögött már a problémák kialakulása előtt fel tudja bizonyos dolgokra hívni a figyelmedet. Vannak olyan ellenőrző listái, „szamárvezetői”, aminek a segítségével elkerülhető az, hogy hibák ismételten előforduljanak. Tulajdonképpen mondhatjuk azt, hogy más kárán, te profitálsz, mert te már nem fogod azokat a hibákat elkövetni. Mi következik ebből? Nyugalmasabb lehet az építkezésed, kevesebb stresszel járhat, amit persze garantálni nem tudunk, hogy nem lesz stresszes az építkezés, hiszen egy ekkora munkafolyamat végig vezénylése, végig élése, mint egy családi ház építése az mindenképpen okoz feszültséget és nehézséget. Adott esetben az is egy feszültség forrás lehet, hogy egy nyílászáró végül milyen színű legyen fehér vagy barna.

Ha nincs korlátlan szabadidőd..

Van egy jó szakmád, amiben megfelelően elmélyedtél? Számodra káros lenne a munkádat elhanyagolni,  nem szeretnéd a pihenőidődet az építkezéssel tölteni,? Nem szeretnél utólag bosszankodni azon, hogy mennyivel jobb lett volna egy szakembert bevonni? Akkor számodra mindenképpen megfontolandó egy műszaki ellenőr megbízása.

A kiviteli terv nem minden. Bár nagyon fontos!

Persze gondolhatnád azt, hogy ez egy kiviteli tervvel előre kezelhető, de állítom neked, az építtetők döntő százaléka ezeket a kérdéseket (inkább „döntéseket”, nem?) az utolsó pillanatban hozza meg és igen, ez egy feszültség forrás. De kívánom, hogy csak ennyi legyen az összes feszültségforrás és egy jó műszaki ellenőr segítségedre lehet abban, hogy ennél nagyobb bajod ne legyen az építkezés folyamán.

Miért jó műszaki ellenőrt megbízni?

Adott esetben a szakembereket támogatja, jó kérdésekkel, megfelelő időben tett bejárásokkal, a különböző szakmák összehangolásával elősegítheti azt, hogy esetlegesen háttérbe szoruló dolgok még időben, pontosításra kerülnek. Mire gondolok? Adott esetben segítség lehet egy műszaki ellenőr részéről az, hogy átméri a kitűzésre került épületet és föltesz olyan egyszerű kérdést, mint például azt, hogy a hőszigeteléssel együtt vagy a hőszigetelés nélkül számolt méreteit tűzte ki a geodéta. Egy ilyen apróságon is nagyon sok múlhat. Manapság az épület homlokzatára 15, 20 vagy akár 30 cm-es hőszigetelés kerülhet és nem mindegy, hogy a földmérő, a földmunkát végző vállalkozó vagy a kőműves melyik méretre gondol, amikor kitűzi… Saját praxisomban is volt rá példa, hogy a kitűzés után pontosításra volt szükség, mert hirtelen senki nem tudta, hogy pontosan mit is tűzött ki. Végül az építkezés a pontos méretekkel lett megvalósítva.

Milyen eszközöket használ a szaki ellenőr?

Legfontosabb eszköze a szaki ellenőrnek a több évtizedes tapasztalat, de nyilván nem szeretném ezt ilyen egyszerűen elintézni. A gyakorlatban hosszú listák állnak rendelkezésre a különböző idompontokban ellenőrizendő szerkezetekről. Jó néhány ilyen listát erről a honlapról is letölthetsz. Egyrészt azért, hogy bátran felhasználd, másrészt azért, hogy lásd, milyen eszközökkel dolgozunk.

Ellenőrzőlisták

Ezek az ellenőrző listák a szakma gyakorlata illetve a korábbi szakmai tapasztalatok alapján alakultak ki. Folyamatosan bővítésre, pontosításra kerülnek az újabb és újabb tapasztalatok alapján.

Építési napló

A kivitelezési munkákról javasoljuk az e-napló vezetését. Az építőiparnak több évtizedes gyakorlata szerint az építésről naplót kell vezetni. Korábban ezek papír alapú naplók voltak, aminek rendkívül sok hátránya volt, pontosan a papír „hardverből” adódóan. Ezeket a naplókat kézzel vezették ebből adódóan sokszor olvashatatlanok voltak, könnyen elvesztek, adott esetben a másod, harmad példány már szinte olvashatatlan volt. Nem ritka, sőt gyakori tulajdonsága volt ezeknek a papír alapú építési naplóknak, hogy pont a fontos pillanatban vesztek el. Mégis voltak esetek, amikor az e-naplós dokumentáció tudta a megrendelők igazát bizonyítani. A papír e-naplók mellett kialakult egy formális gyakorlat a megrendelők részéről, hogy elektronikus levelezéssel, illetve elektronikus levelekhez csatolt mellékletekkel menedzselték az építési, kivitelezési folyamatot. Jó magam is közel 10 évet kiviteleztem ilyen módon. Az e-mailek könnyen visszakereshetőek voltak, a mellékletek oda voltak csatolva az e-mailek mellé, így könnyen visszakereshető volt az építkezés dokumentációja. Ugyanakkor nyilvánvaló, hogy egy teljes építés dokumentációját egy e-mail fiókból menedzselni vagy visszakeresni keserves munka. Éppen ezért nagyon jó dolognak tartom az elektronikus építési naplót, még akkor is, hogyha az a mai formájában nem tökéletes. Az elektronikus építési napló kiválóan dokumentálja és megőrzi az építkezésen előforduló mesterek adatait, tevékenységét. Fotókat lehet mellé csatolni, könnyen visszakereshető, hogy egy adott pillanatban milyen állapota volt annak az adott építkezésnek.

Nem kötelező a napló, de nagyon ajánlom mégis

Pillanatnyilag nem kötelező az elektronikus építési naplót alapesetben egy családi ház építkezéshez használni, azonban nagyon tudom javasolni. Amennyiben nem készül megfelelő dokumentáció az építkezésen, úgy a későbbiekben egy vitás helyzetben a megrendelőnek nagyon kevés eszköze marad arra, hogy a saját jóhiszeműségét, szakszerűségét, pontosságát bizonyítani tudja. Egy elektronikus naplóba feltöltött tervezői utasítás, részletrajz, vagy fotómelléklet nagyban szolgálja az építtetők biztonságát. És hogy mikor mit kell pontosan lefényképezni vagy feltölteni, azt a műszaki ellenőrnek kell tudni, és egy jó műszaki ellenőr fel is fogja ezeket a szükséges adatokat, információkat tölteni az építési naplóba.

Fotóalbumban  naprakészen dokumentálunk

Műszaki ellenőri gyakorlatom folyamán egy fotóalbumot szoktam létrehozni, egy Google fotóalbumban. Ehhez a fotóalbumhoz építtető és kivitelező is tud fotókat hozzáadni. Ez egy nagyon jó archívuma lesz az építkezésnek. Egyrészt a dátumból visszakövetkeztethető, hogy az az adott pillanat, építési fázis mikor volt, illetve minden egyes érintett fél folyamatosan nyomon követheti az építkezést. Optimális esetben egy családi ház építés elég ütemesen és tempósan zajlik, viszonylag sűrűn követik egymást az ellenőrzési pontok. Ha erről egy automatikusan frissülő fotó tárhely értesíti az összes résztvevő felet, úgy jelentős munkát tudunk a magunk számára megtakarítani. Ebbe a fotótárba feltölthetjük például a villanyszerelés után a falakról készült fotókat és így nyomon tudjuk követni a falban futó csöveknek a pozícióját. Ugyanígy az összes fontos kivitelezési fázist megfelelően dokumentálhatjuk és archiválhatjuk. Ez a fotóalbum az építkezés befejeztével archiválásra kerül és átadjuk a megrendelőnek.

Applikáció a hibajegyeknek-a BauApp

A munkánkat újabban egy hibajegy kezelő alkalmazással támogatjuk. Ezt az alkalmazást a Bauapp néven az építkezésen előforduló vállalkozók számára is hozzáférhetővé tesszük. Ez nem igényel külön díjfizetést, a szolgáltatásunk részét képezi. Ez a szoftver alkalmas arra, hogy az építkezés folyamán előforduló hibákat, észrevételeket szakmánként, vállalkozónként csoportosítsuk, szövegesen kommentáljuk, a tervekhez hozzácsatoljuk, illetve fényképekkel illusztráljuk. Ezt a dokumentációt akár az építés helyszínéről el tudjuk küldeni a megrendelő, illetve a vállalkozók részére. Későbbi visszaellenőrzés folyamán a hibajegyeket ellenőrizzük és közösen dönthetünk arról, hogy az adott korrekciót elfogadjuk-e vagy sem. Egy építkezés folyamán az adminisztráció legterhesebb része a hibajegyek kezelése, hiszen igen sokféle, szerteágazó észrevétel keletkezik, még a legösszeszedettebb kivitelezés esetén is. Rendkívül bosszantó, hogyha ezek egy része elkallódik, vagy nem kerül időben korrekcióra. Ezzel az alkalmazással áttekinthetően és hatékonyan tudjuk a hibajegyeket kezelni.

Mit tehet meg egy műszaki ellenőr?

A szakma szabályai és gyakorlata egyértelműen rendelkezik arról, hogy mit tehet meg egy műszaki ellenőr, amikor érvényes megbízási szerződéssel rendelkezik egy projekttel kapcsolatban. Szerződés alapján utasíthatom a kivitelező vállalkozót, hogy terv szerinti kivitelezést végezzen, illetve utasíthatom arra, hogy a szerződése szerinti kivitelezést végezze. Természetesen fölöslegesen nem tesszük terhesebbé a vállalkozó munkáját, azonban a szerződésben foglaltakkal kapcsolatosan a műszaki ellenőr utasíthatja a vállalkozót. Mivel a megfelelő képzettség és tapasztalat rendelkezésre áll, így a vállalkozó mindig egy képzett szakembertől fogja megkapni a szükséges utasításokat.

Szakszerű és célszerű, egyértelmű utasítások a Szakiellenőrtől

Sok esetben nyilvánvaló hiányosságok vagy korrekciók is azért maradnak sokáig kezeletlenül egy építkezésen, mert a laikus megrendelő észrevételeit nehezebben tudja a vállalkozó felé tolmácsolni vagy kommunikálni. A műszaki ellenőr különböző méréseket, vizsgálatokat végezhet az építési területen, illetve ezeket megfelelő szakemberekkel elvégeztetheti. Erről a későbbiekben még lesz szó. Műszaki ellenőrként folyamatosan fotódokumentációt készítek a helyszínen. Pontosan tudom, hogy mik azok a részletek, amiket érdemes és szükséges lefotózni vagy azért, mert azok megfelelően elvégzésre kerültek és így fotódokumentációba érdemes őket rögzíteni, vagy pontosan korrekció szükséges és ezért kerül sor a fotózásra.

Szakszerű fotódokumentálás

Saját tapasztalatomból tudom, a Facebookos csoportok fotóit nézegetve, magam is tapasztalom, hogy egy jó szándékú építtető fotója, amikor az ingatlan sarkából készít egy általános felvételt, vagy pedig néhány arasznyira ráközelítve lefényképez egy számára kérdéses részletet, nagyon sokszor értelmezhetetlenek még egy hozzáértő szakember számára is. Tudni kell azt, hogy mit keressünk, tudni kell azt, hogy mit fotózzak és hogyan fotózzak. Nem szükséges ehhez különleges fotó felszerelés, sokkal inkább az a szakmai tapasztalat, ami megmutatja, hogy mit és hogyan érdemes fotózni.

Jóváhagyok vagy  korrekciót kérek

Műszaki ellenőrként jóváhagyhatok, illetve elutasíthatok teljesítéseket. Ez nem ötletszerűen vagy véletlenszerűen történik, hanem van egy ellenőrzési terv, ami alapján bizonyos teljesítésekről, de legalább is a szakaszok teljesítéséről a vállalkozónak egy teljesítésigazolási jegyzőkönyvet kell kiállítani. Ezeket a teljesítésigazolási jegyzőkönyveket műszaki ellenőr jóváhagyhatja, vagy elutasíthatja megfelelő indoklással. Abban az esetben, ha megfelelő dokumentálás történt, akkor jó esetben sor sem kerül arra, hogy el kellene utasítani egy teljesítést, hiszen a hibajegyek létrehozása, illetve korrekciója során megelőzzük ezeket a kellemetlen szituációkat.

Mit nem tehetek műszaki ellenőrként?

Saját tapasztalatomból tudom, hogy szinte minden családi ház terv, legyen az bármilyen részletes is, minden esetben tartalmaz olyan részleteket, amik további pontosítást igényelnek. Ez magában hordozza annak a lehetőségét, hogy a megrendelő, a tervező, a kivitelező vagy éppen a műszaki ellenőr az adott kérdésben pontosítást tesz. Azonban nem helyes, hogyha ezekbe az ötletelésekben a műszaki ellenőr aktívan részt vesz. A műszaki ellenőrnek az a feladata, hogy a terv és a megvalósítás összhangját biztosítsa. Adott esetben a műszaki ellenőrnek arra kell figyelmeztetnie a résztvevő feleket, hogy valami pontosítást igényel.

Nem tervezhetem a tervező helyett újra

De amit biztosan nem tehet a műszaki ellenőr, hogy a tervező helyett tervezési munkát végez az adott építkezésen. A műszaki ellenőrzés és a tervezés nem fér meg egymás mellett. Egy kivétel van, amennyiben a műszaki ellenőr a saját, általa korábban megtervezett épületet műszaki ellenőrzi. Ebben az esetben is tisztázni kell, hogy tervezőként vagy műszaki ellenőrként teszi meg a mérnök az adott nyilatkozatot. Műszaki ellenőrként nem művezethetem az építkezést. Olyan felkészült szakembereknek kell a munkát elvégezni, akik képesek önállóan és saját szervezésben, saját szakmai tapasztalatok alapján a munkát elvégezni. Egy műszaki ellenőr, gyakorlati részletkérdésekben nem szabad, hogy részletekbe menően állást foglaljon. Természetesen, hogyha a kivitelezés minőségét veszélyeztető megoldásokat tapasztal, akkor kötelessége szólni. Azonban, hogy pontosan hogyan építsék fel azt az állványt, vagy éppen milyen technológiával készítsék el az adott feltöltést, az a vállalkozónak a kompetenciája.

 A kivitelezést nem tehetem terhesebbé

A technikai részleteket nem a műszaki ellenőrnek kell meghatároznia. Nem a műszaki ellenőr feladata, hogy az adott szakmákat összehangolja. Ez az épület generál kivitelezőjének vagy pedig annak a felelős műszaki vezetőnek a feladata, aki az egész építkezést összehangolja. Jellemzően a szakma gyakorlata szerint a kőműves szokott az épület gazdája lenni. Célszerű is, hogyha az építkezésen legtöbbet ott tartózkodó kőműves vállalkozó az, aki átlátja a projektet még akkor is, hogyha nem generál kivitelezésről van szó. Megemlíteném még itt az ötletelést, mint olyat, ami egy nagyon nem kívánatos műszaki ellenőri gyakorlat. Műszaki ellenőrként kivitelezési fázisban a megtervezett épület szakszerű megépítése a cél. Semmiképpen nem tartom szerencsésnek, amikor a műszaki ellenőr a kivitelezési fázisban különféle ötleteket vet föl, hogy azt lehetett volna így is, meg úgy is, meg amúgy is. Természetesen igen, lehetett volna nagyon sok féleképpen. Éppen ezért tartom fontosnak azt, hogy már a tervezési fázisban pontosítva legyenek az igények és a lehetséges megoldások. A megvalósítási fázisban már nem szabad ötletelni, mert az a megvalósítás, a minőség rovására mehet. Műszaki ellenőrként ettől igyekszek mindenkit távol tartani.

Mik azok az eltakart szerkezetek?

Műszaki ellenőrzés egyik legfontosabb feladata az eltakart szerkezetek ellenőrzése, számbavétele. Ezekhez szintén készítettem listákat, amiket letölthetsz majd erről az oldalról. Eltakart szerkezeteknek azokat a munkarészeket nevezzük, amikor egy következő munkaművelettel az előző szakaszt eltakarjuk, befedjük, hozzáférhetetlenné tesszük vagy éppen egy következő munkaművelettel az előző művelet minőségére alapozunk. Lefordítom magyarra és akkor sokkal könnyebben érthető lesz. Eltakart szerkezetnek nevezhetünk például egy falazatot, amit be kell a későbbiekben vakolni. Mielőtt a kőművestől, a falazó brigádtól átvennénk a falazatot, azt át kell tőle venni. Ebben az esetben a falazat, az egy eltakart szerkezetnek minősül, noha még egy jó darabig nem lesz bevakolva. Megfelelő módon, a szakma szabályai szerint ezt a falazatot minősíteni, ellenőrizni kell, hogy a következő munkaművelet elvégezhető legyen. Amennyiben ez a fal, mint eltakart szerkezet átvételre kerül, onnantól kezdve el lehet kezdeni a födémezést, majd utána a válaszfalak építését, villanyszerelést. Ugyanígy a villanyszerelés alapcsövezése is egy eltakart szerkezetnek minősül. A hornyok kivésése, csövek, dobozok elhelyezése után, mint eltakart szerkezetet a műszaki ellenőr átveszi a villanyszerelőtől az alapszerelést. Ellenőrizzük, hogy a szakma szabályai betartásra kerültek-e, a csövek átjárhatóak-e, a megfelelő pozícióban vannak-e, nincsenek átlósan elhelyezett csövek.

A szerkezetek eltakarása egy szakaszhatár, és egy “mini átadás” is egyben

Az eltakart szerkezetekről érdemes fotódokumentációt is készíteni, így ezt meg is teszem minden esetben, mint az említett falazatról vagy akár a villanyszerelésről. Ezek a fotódokumentációk a Google fotómappába kerülnek föl, illetve az elektronikus építési naplóba. Adott esetben a vállalkozót nyilatkoztatni is kell arról, hogy az elkészült munkarész eltakarható, az építkezés tovább építhető.

Az eltakart szerkezetekről nyilatkoznia kell a kivitelezőknek-és ezen sok pénz múlhat

Miért fontos ez? Például egy villanyszerelési munkánál amennyiben néhány dobozt elfelejtett a villanyszerelő beépíteni és mi egy hirtelen ötlettől vezérelve levakoljuk az egész épületet, úgy az utólagos doboz beépítés esetén a vakolat helyreállításának a költsége nehezen eldönthető, hogy tulajdonképpen kit is terhel. Amennyiben a villanyszerelő vállalkozót nyilatkoztatjuk arról, hogy a munkával végzett, a vakolás megkezdhető, egy hasonló vitás eset megkerülhető. Hasonló nyilatkozatokat többet is kell készíteni az építkezés folyamán.

Ugyanis ezzel lehet megelőzni a mesterek egymásra mutogatását!

Ismerős a képlet, ugye?

Bízz meg, és mindebben is segítségedre lesz a Szakiellenőr!